5.7.53

หน้าที่ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ ...

ตาย ตาย ตาย ..... ไม่ได้เขียน blog มานาน กว่า 3 เดือน
เกิดอะไรขึ้นกับชั้นเนี่ย !!! T^T

1. ขี้เกียจ
2. ไม่มีอารมณ์
3. ไม่มีเรื่องจะเขียน
4........ มึงอย่าแก้ตัว ไม่ใส่ใจจะเขียนนะสิ อีแก่อ้วน เอิ๊ก ๆๆๆ

อันที่จริง (ทำไมมักขั้นต้นประโยคด้วยคำนี้ฟระ??) เรื่องจะเขียน มันก็พอมีนะ
แต่ไม่ใส่ใจจะเขียน จนไอ้คุณนัท เพื่อนรัก เพื่อน love กระตุกเตือน ให้ up blog บ้าง
เออ เออ กรู up ก็ได้ ... โดดงานมา up อีกต่างหาก

อย่าเรียกว่า โดดงาน เลย หมดอารมณ์กับการทำงานมากกว่า ...
เบื่อคน ... ทำไมต้องพยายามแก่งแย่งชิงดี เพื่ออะไร ... มีความสุขเหรอ
การแย่งชิง ต่อสู้ ห้ำหั่น มีความสุขเหรอ .... ไม่น่าจะมีความสุขนะ

คนเรา ในหนึ่งช่วงชีวิต จะอะไรกันหนักหนา
เคยเรียนเรื่องสิทธิพลเมืองไหม ???
คนเราเมื่ออยู่ร่วมในสังคม มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่ตาม หลักการเมืองการปกครอง คือ
การรู้จัก หน้าที่ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และทุกคนต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองเป็น

แม้ในสังคมการทำงาน เราก็ควรยึดหลักการเมืองการปกครอง นะจ๊ะ
อย่าก้าวก่ายเรื่องคนอื่น และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

เข้าใจไหม ???? เคยเรียนประถมศึกษากันเปล่าเนี่ย ??? หัวข้อการเมืองการปกครอง
ว่าด้วยเรื่อง หน้าที่ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ
อยู่ในบทเรียนวิชาสังคมศึกษา ประถมศึกษา 2-6 นะคะ
ซื้ออ่านเสริมความรู้เล่มละไม่กี่บาท ... แต่ช่วยให้คุณเป็นผู้เป็นคนนะคะ

เชื่อเฮาเต๊อะ ... อีวอก !!!!